شناخت هویت فرهنگی جز با کمک اهالی قلم میسر نیست

[ad_1]

به گزارش خبرنگار لیزنا، در آیین رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» که در کتابخانه ملی درحال برگزاری است منصوره اتحادیه تاریخ نگار، پژوهشگر و پایه گذار نشر تاریخ ایران یکی از آرزوهای خود را در سال‌های دانشجویی نوشتن تاریخ ایران به دست ایرانیان عنوان کرد و گفت: خرسندم که پس از 60 سال آرزویم برآورده شده و ایرانیان بسیاری در داخل یا خارج از کشور تاریخ و فرهنگ ایران را تالیف می‌کنند.

راه برای تدوین تاریخ بصورت علمی و بدون تعصب زیاد است

وی با بیان اینکه هنوز برای بازنگری و تدوین تاریخ بصورت علمی و بدون تعصب راه زیادی داریم، عنوان کرد: تالیف و تدوین تاریخ باید با حوصله و احساس مسئولیت بسیار انجام شود چرا که متنوع، متفاوت و بی انتها است.
منصوره اتحادیه در ادامه سخنرانی خود تاریخ را دارای مسئولیت دانست و گفت: ممکن است تاریخ نگاری آسان به نظر برسد اما باید آن را به شکلی حرفه‌ای آموخت که این امر با تئوری انجام می‌گیرد و باید ضمن مطالعه بسیار وسیع و نوشتن آن را گسترش داد.


نشرپردازی شکوفندگی‌های فرهنگی سال‌های مختلف به وسیله اهالی قلم


در ادامه علی بلوک‌باشی مردم‌شناس پیشکسوت اظهار داشت: در پس هر رفتار انسانی ذهنیتی فلسفی وجود دارد که به رفتارهای انسان روح معنا می بخشد، این ذهنیت فلسفی الگوهای رفتاری فرهنگی مردم را در زندگی شکل می دهد و با جوهره معنایی خود در می آمیزد.

وی ادامه داد: بهنجاری و نابهنجاری الگوهای رفتاری مردم چه در صورت مادی و علمی و چه در صورت غیرمادی و معنوی نشان از نافرهیختگی ذهنیت فلسفی آدم ها دارد و قلم بر مدار خوانش و تفسیر این ذهنیت های آدمی بر لوح روزگار می گردد.

بلوک‌باشی با بیان اینکه از راه شناخت انسان می‌توان به خداشناسی رسید، گفت: در گذشته عملکرد فلسفه و علوم الهی یک مفهوم تک بعدی بود و فلاسفه دینی می کوشیدند تا انسان را از راه پیوندها و تعلقات الهی‌گونه مطالعه کنند تا درواقع از راه شناخت انسان به خداشناسی دست یابند؛ انسان با ماهیت اجتماعی‌اش مقوله‌ای است که داشنمندان اجتماعی آن را پذیرفته و در تحقیقات با این نگاه به او می‌نگردند و زوایای وجودیش را بررسی می کنند.

وی بیان کرد: شناخت انسان و هویت فرهنگی او زمانی تحقق و معنا پیدا می‌کند که او را در مجموعه پیوستارهای مربوط به او در محیط زندگی بررسی کنید که این پیوستارها می تواند مجموعه‌هایی از فرهنگ، طبیعت و معارفی باشند که انسان در آن زاییده شده، رشد کرده و بالیده شده است.

این مردم‌شناس پیشکسوت ادامه داد: زمانی‌که انسان‌های جستجوگر ما فرهنگی که در آن رشد کردند بشناسند هویت فرهنگی معناو مفهوم خود را پیدا می‌کند، این شناخت جز با کمک اهالی قلم میسر نیست، چون می دانیم که اهل قلم با نگاه تیزبین و قلم رمزگشا، جهان را شناخته و به تصویر کشیده‌اند، درواقع این گروه هستند که شکوفندگی‌های فرهنگی و دانش و هنر بومی ایران را در فرآیند تاریخ اجتماعی جامعه از سال‌های دور نشرپردازی کرده و جاودانه ساخته اند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *